Справки по дела на ВАС/ВКС по спорове за подсъдност

Системата за справки по дела на ВАС/ВКС по спорове за подсъдност съд дава възможност за търсене на информация в жалби, дела, решения и протоколи. Данните в системата се обновяват ежедневно.