Обявления по чл. 181 от АПК
Обявление по дело 212/2020 на Административен съд - Търговище от 25.09.2020
Обявление по дело 7226/2020 на Върховния административен съд от 24.09.2020
Обявление по дело 2223/2020 на Административен съд - Пловдив от 24.09.2020
Обявление по дело 519/2020 на Административен съд - Велико Търново от 21.09.2020
Обявление по дело 401/2020 на Административен съд - Монтана от 21.09.2020
Обявление по дело 253/2020 на Административен съд - Смолян от 21.09.2020
Обявление по дело 959/2020 на Административен съд - Пазарджик от 18.09.2020
Обявление по дело 416/2020 на Административен съд - Добрич от 18.09.2020
Обявление по дело 955/2020 на Административен съд - София-област от 16.09.2020
Обявление по дело 423/2020 на Административен съд - Добрич от 15.09.2020
Обявление по дело 950/2020 на Административен съд - София-област от 14.09.2020
Обявление по дело 873/2020 на Административен съд - София-област от 14.09.2020
Обявление по дело 476/2020 на Административен съд - Русе от 14.09.2020
Обявление по дело 5928/2020 на Административен съд - София-град от 11.09.2020
Обявление по дело 13119/2019 на Върховния административен съд от 11.09.2020
Обявление по дело 854/2020 на Административен съд - София-област от 10.09.2020
Обявление по дело 4697/2020 на Административен съд - София-град от 09.09.2020
Обявление по дело 6554/2020 на Административен съд - София-град от 08.09.2020
Обявление по дело 402/2020 на Административен съд - Хасково от 28.08.2020
Обявление по дело 5124/2020 на Административен съд - София-град от 26.08.2020
Обявление по дело 304/2020 на Административен съд - Пазарджик от 26.08.2020
Обявление по дело 671/2020 на Административен съд - Хасково от 19.08.2020
Обявление по дело 2039/2020 на Административен съд - Пловдив от 18.08.2020
Обявление по дело 234/2020 на Административен съд – Габрово от 13.08.2020
Обявление по дело 671/2020 на Административен съд - Благоевград от 12.08.2020
Обявление по дело 670/2020 на Административен съд - Благоевград от 12.08.2020
Обявление по дело 350/2020 на Административен съд - Пазарджик от 06.08.2020
Обявление по дело 173/2020 на Административен съд – Ямбол от 05.08.2020
Обявление по дело 668/2020 на Административен съд - Пазарджик от 04.08.2020
Обявление по дело 424/2020 на Административен съд - Плевен от 03.08.2020
Първa страница