Сканирани документи по Тълкувателно дело 1/2016 1/2016

Искане от председателите на ВАС и ВКС
Предложение
Разпореждане от 11.05.16г
Разпореждане от 26.05.16г.
Разпореждане от 27.05.2016
Искане за допълване на предмета на делото
Разпореждане от 15.11.17 г. за допълване
разпореждане за насрочване на делото от 21.11.17 г.
Разпореждане за насрочване от 27.07.2018
img1.tif - img1.tif
img2.tif - img2.tif
img3.tif - img3.tif
img4.tif - img4.tif
img5.tif - img5.tif
img6.tif - img6.tif
img7.tif - img7.tif
img8.tif - img8.tif
img9.tif - img9.tif