ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ОСС от ГК от ВКС и ОСС от I и II колегия на ВАС

ТЪЛКУВАТЕЛНО
Д Е Л О

1 / 2016

Искане от

Председателите на ВАС и ВКС Document Link Icon
София

относно

Приемане на тълк.постановление по въпроса: "На кой съд са подсъдни делата, образувани по искове с правна квалификация чл. 71, ал.1, т. 1 и т. 2 от Закона за защита от дискриминацията, за установяването на нарушението по този закон, респ. за осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови положението преди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения?"
ДокладчикФани Найденова и Светла БояджиеваСтатусОпределено
МатерияЗЗДискрМестонахождениеДокладчик
Заседания27.10.2016 14:00
15.02.2018 14:00
25.10.2018 14:30
Образувано на25.05.2016 г.Деловодител Нина Спасова
Свършено на25.10.2018 г.