ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - II колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

7495 / 2006

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 1417/2006 на ВАС
ДокладчикДима ЙордановаСтатусРешено
МатерияУволнение по ЗМВРМестонахождениеприл. към арх. № 452/07г.
ВидкасацияЗаседания19.10.2006 10:00
Образувано на03.08.2006 г.Деловодител Мария Христова
Свършено на19.10.2006 г.